Is een Kerstster giftig?

kerstster giftig

Is een Kerstster giftig? Hier zijn meerdere onderzoeken naar gedaan, zowel bij mensen als bij verschillende dieren. Het antwoord: nauwelijks. Enkel in grotere hoeveelheden kan het een probleem zijn voor kleine kinderen, katten en honden. Als zij delen van de plant binnenkrijgen moet je direct contact opnemen met een (dieren)arts of een antigifcentrum.

Los van deze waarschuwing is het goed om te kijken wanneer de Kerstster giftig is, bij welke hoeveelheden en voor welke dieren. Dat lees je op deze pagina. Je zult lezen dat deze planten in veel gevallen geen probleem vormen.

Let op: dit artikel gaat niet over de Kerstroos. De Kerstroos is een totaal andere plant, namelijk de Helleborus Niger. De Kerstster zie je hieronder op de foto en heeft de botanische naam Euphorbia Pulcherrima. De Kerstster wordt ook wel Poinsettia genoemd.

kerstster giftig

Is de Kerstster giftig voor mensen?

Onder veel mensen bestaat het beeld dat de Kerstster giftig is voor mensen. Ieder jaar rond kerst is er wel weer een krant of website die dit weet te vermelden. Toch concluderen meerdere onderzoeken dat dit meestal niet zo is. Althans, bij volwassenen is het geen probleem. Dit kwam naar voren uit Italiaans onderzoek naar 583 gevallen (het onderzoek vind je hier) en Amerikaans onderzoek naar meer dan 22 duizend gevallen (het onderzoek vind je hier). De uitkomsten van deze onderzoeken bevestigen het beeld dat artsen schetsen.

Hier zijn twee uitzonderingen van toepassing: kinderen en mensen met een latex allergie. Kinderen blijken iets gevoeliger voor het sap van de Kerstster. Bij kinderen kan misselijkheid en braken optreden, en in een heel enkel geval koorts. Hoe dan ook gaat het om uitzonderingssituaties en is er geen blijvende schade, zo meldt het Antigifcentrum.

Heb je een latex allergie? Vermijd dan de plant. De Kerstster valt namelijk binnen dezelfde familie als de rubberplant. Let goed op met het de Kerstster snoeien of als je stukken gaat afknippen om de Kerstster te stekken. Vermijd dit of trek handschoenen aan.

Is de Kerstster giftig voor katten en honden?

Of de Kerstster giftig is voor dieren is ook veel onderzoek naar gedaan. Hierboven kon je lezen dat inname door mensen meestal geen probleem is. Katten en honden komen er vaak minder goed mee weg. Bij deze dieren treedt vaker en sneller braken op. Als je door hebt dat jouw kat of hond van de Kerstster heeft gegeten neem je direct contact op met jouw dierenarts.

Gelukkig hoeft het niet altijd een probleem te zijn. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de giftigheid van de Kerstster op dieren. Zo is er bijvoorbeeld een experiment gedaan op 46 ratten. Zij kregen een week lang enkel Kerstster te eten. Er werd geen enkel effect gevonden. Het onderzoek vind je hier. Ook een soortgelijk onderzoek onder konijnen gaf deze uitkomst. Het onderzoek vind je hier.

kerstster giftig voor katten en honden

Conclusie

De Kerstster kan dus licht giftig zijn voor mensen met een latex allergie, kleine kinderen, katten of honden. In de meeste situaties veroorzaakt inname geen probleem. Als dit wel een reactie veroorzaakt is deze redelijk mild en tijdelijk van aard. Waar komt dan het beeld vandaan dat de Kerstster giftig is?

Wellicht omdat de plant binnen de Wolfsmelkfamilie valt. De botanische naam is Euphorbiaceae en planten binnen deze familie hebben ook ditzelfde witte sap als de Kerstster. Een aantal van deze planten zijn giftig.

Ook kan er verwarring zijn ontstaan met de Kerstroos. Deze is wel giftig, maar wordt qua naam nogal vaak door elkaar gehaald met de Kerstster.

Inhoudsopgave: